menu
missing image missing image

Инспекция и поддръжка на RS6 и RS9 в Букурещ, Румъния

missing image missing image missing image missing image

Следпродажбеният сервиз и поддръжка са важна част от услугите, които предлагаме на нашите клиенти. Дизайнът на стъпалните регулатори на ХХИБ позволява бърза и лесна поддръжка и минимизира времето, през което трансформатора е изключен от мрежата. Тясното ни сътрудничество с регионалните ни представители и клиенти улеснява и намалява до минимум времетраенето на процедурите.

По-рано този месец SMART Sibiu, основен доставчик по услуги по поддръжка на преносната мрежа в Румъния, извърши серия от дейности в редица подстанции, собственост на ELCEN Bucharest, един от най-големите доставчици на електроенергия в страната.

Като част от екипа по поддръжката, специалисти на ХХИБ по следпродажбен сервиз участваха в проекта, координиран от нашия румънски представител Scando Trading. Специалистите на ХХИБ извършиха поддръжка на два стъпални регулатора тип RS6 и RS9. В съответствие с процедурите по инспекция, поддръжка и ремонт на ХХИБ, сервизният екип извърши точни измервания на времето за задействане и контактните съпротивления, провери превключвателя и подмени маслото на регулаторите. След синхронизация на стъпалния регулатор и моторното задвижване и окончателни измервания на омичните съпротивления и трансформаторните съотношения, поддръжката беше завършена и подстанцията скоро влезе в действие.

Бихме искали да благодарим на нашия представител в Румъния - Scando Trading, както и на нашите партньори и крайни клиенти SMART Sibiu и ELCEN Bucharest за съдействието при изпълнение на поставените задачи.

Всички новини