menu
missing image missing image

Стъпалните регулатори на ХХИБ бяха одобрени от (SEC)

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, производител на трансформатори и стъпални регулатори, получи одобрение за произвежданите стъпални регулатори от най-голямата електро-енергийна компания в Близкия изток-Саудитска  електрическа компания (SEC-National Grid SA). С цел да се осигури пълна прозрачност на всеки етап от процеса на  преквалификация, изпитанията бяха извършени от акредитирана международна независима лаборатория (КЕМА - Холандия). Успешните типови изпитания бяха проведени в присъствието на квалифицирани и опитни инженери от SEC - National Grid SA и ХХИБ.                        

Всички новини