menu

Кариери

Кариери

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е компания с утвърдено име на международните пазари с дългосрочна визия за световен лидер в областта на електроенергийното оборудване.

На своите служители компанията предлага:

 

  • Възможности за професионална изява в голяма международна компания с традиции и бъдеще
  • Допълнителни социални придобивки
  • Трудов договор и реални осигуровки
  • Добро заплащане

 

Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта, прегледайте предложените от нас позиции.

Oтворени позиции

Конструктор – eлектроинженер

Изисквания:
Висше електротехническо образование;
Английски език на работно ниво;
Компютърна грамотност – MS Office, AutoCAD и др.;
Инициативност, креативност, работа в екип;
Професионален опит в тази област ще се счита за предимство.

Задължения и отговорности:
Преглед/проучване на техническа спецификация на клиента, изготвяне на техническа и ценова оферта за трансформатор.
Избор на окомплектовка.
Кореспонденция на английски език с клиенти и поддоставчици.
Спазване на международни стандарти и вътрешно нормативни документи по ИСУ.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение
Допълнителни фирмени обучения
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Sales expert

Sales expert

Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria is a leading manufacturer of power transformers and tap changers with 95 % of sales for the foreign market. The company is a part of the Hyundai Heavy Industries Group with more than 600 Bulgarian employees.
We are looking to hire an analytical, communicative and pro-active person for the position of Sales expert


Responsibilities:
• Establish and maintain contacts with prospective foreign-based sales agents and clients.
• Business correspondence
• Preparing the necessary internal corporate documents for issuing orders, tracking performance on contracts and payments.
• Weekly company reports.
• Monitor changes in regulations concerning customs legislation

Requirements:
- Engineering or economical education;
- Very good command of English (written & verbal)
- Open mind;
- Willingness to improve his/her career;

If this job position appeals to you and suits you and your ambitions you may send us your resume.

All applications will be treated with utmost confidentiality. Only selected candidates will be contacted.

missing image

Ел.заварчик

Изисквания за длъжността:
Документ/квалификация за заваряване - метод 135/136(телоподаващ метод с СО2)
Документ за електродъгово заваряване - метод 111
Професионален опит като заварчик над 2 години
Заварочни умения
Познания и работа с техническа документация
Познания - процеса по заваряване, означения на заваръчни шевове
Работа с ъглошлайф
Работа с електрожен и оксижен

Задължения:
Заваряване на метални изделия с необходимото качество за дадено изделие
Подготовка на заваряемите детайли - шлайфове, крайцване, рязане, почистване

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар
Добър социален пакет

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Електро-техник

Средно - специално образование.
Предпочитана специалност - Електротехника, Електроснабдяване, Електрообзавеждане (Електрически апарати; Електрически машини).
Познания в областта на електрическите апарати.
Познания в областта на електрическите измервания.
Компютърна грамотност.
Умения за работа в екип.
Добри комуникативни способности.
Желание за професионално усъвършенстване.
Възможност за работа на смени при необходимост.

Задължения:
Подготовка и извършване на типови изпитания на ново разработени изделия.
Подготовка на изпитвателните съоръжения.
Поддръжка на лабораторния фонд.
Спазване на утвърдените графици, свързани с извършването на изпитания.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар
Добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Инженер - изпитател

Изисквания:
1.Висше образование, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане или електрически машини и апарати);
2.Познания в областта на електрическите апарати;
3.Познания в областта на електрическите измервания;
4.Добра компютърва грамотност;
5.Добро владеене на английски език;
6.Добри комуникативно способности и умения за екипна работа.

Описание на задълженията:
1.Подготвя, извършва, контролира и документира провеждането на типови изпитания на ново разработени изделия.
2.Съблюдава и спазва изискванията на вътрешнофирмени и международни стандарти.
3.Спазва утвърденита графици свързани с извършването на изпитанията.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение
Допълнителни фирмени обучения
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Business Development Expert

Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria is a leading manufacturer of power transformers and tap changers with 95 % of sales for the foreign market. The company is a part of the Hyundai Heavy Industries Group with more than 600 Bulgarian employees.
We are looking to hire an analytical, communicative and pro-active person for the position of

Business Development Expert

Responsibilities:
- Gather & analyze prospective market & client data in B2B environment
- Establish and maintain contacts with prospective foreign-based sales agents and clients
- Attend industry events such as forums, conferences and expos and meeting with prospective clients
- Support sales department in maintaining existing client relationships
- Monitor and report changes in the market environment, trends and competitor activities
- Report on weekly, monthly and yearly basis current sales activities, plan and forecast future sales figures

Requirements:
- Master degree - Economics
- Experience in Business Development
- Excellent communication & organizational skills
- Good command of English (written & verbal), additional languages an advantage
- Willingness to travel abroad
- Technical background is an advantage.

If this job position appeals to you and suits you and your ambitions you may send us your resume.

All applications will be treated with utmost confidentiality. Only selected candidates will be contacted.

missing image

Технолог

Технолог

Изисквания:
Висше образование или средно техничиско /Машиностроителен профил/.
Професионален опит - 2 години в машиностроително предприятие.
Компютърна грамотност.
Работа в екип.

Описание на задълженията:
Разчитане на КД.
Познание за марките стомани и означението им.
Познания - процес заваряване, означения на заваръчен шев.
Контрол на съответствие на програмите за рязане, КД и ТД.
Координиране с други производствени отдели.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно израстване.
Добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Работник производство трансформатори

Изисквания:
Средно техническо образование.
Умения за работа с ръчни и електрически инструменти.
Опит в тази сфера ще се счита за предимство.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Оператор на CNC /цифрова фреза/

Във връзка с разширяване на производството фирма Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България АД търси да назначи Оператор на CNC /цифрова фреза/.

Изисквания:
Средно техническо образование;
Препоръчителен професионален опит - 2 години;
Познания и работа с техническа документация;
Разчитане на чертежи;
Работа с измервателни прибори.

Описание на задълженията:
Монтира и настройва съответните ножове;
Определя технологичната последователност на преходите, избира оптимален режим на фрезоване;
Подбира необходимите режещи инструменти, съобразно обработваните детайли, изискванията на чертежа и техническите възможности на машината;
Заточва различни режещи инструменти;
Работи по утвърдени фирмени процедури.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Възможност за кариерно израстване;
Добър социален пакет.

missing image

Оператор на универсална фреза

Във връзка с разширяване на производството фирма Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България АД търси да назначи Оператор на универсална фреза.

Изисквания:
Средно техническо образование;
Препоръчителен професионален опит - 2 години;
Познания и работа с техническа документация;
Разчитане на чертежи;
Работа с измервателни прибори.

Описание на задълженията:
Монтира и настройва съответните ножове;
Определя технологичната последователност на преходите, избира оптимален режим на фрезоване;
Подбира необходимите режещи инструменти, съобразно обработваните детайли, изискванията на чертежа и техническите възможности на машината;
Заточва различни режещи инструменти;
Работи по утвърдени фирмени процедури.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно израстване.
Добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Технолог

Технолог Във връзка с разширяване на производството фирма Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България АД търси да назначи Технолог.

Изисквания:
Висше техническо образование;
Професионален опит - минимум 3 години стаж - машинен инженер или инженер ел.машини и апарати;
Компютърни умения /ACAD, 3D CAD и др./.

Описание на задълженията:
Участва при внедряване на нови изделия и технологии;
Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции, свързани с технологията на производството;
Решава текущи въпроси отностно технологията на производството във връзка с изпълнението на производствените програми и др.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Възможност за кариерно израстване;
Добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Технолог

Изисквания:

Висше техническо образование - Машинен инженер;
Английски език на добро ниво;
Отлична компютърна грамотност - AutoCAD, SolidWorks, Word, Excel, Access;
Добра теоретична подготовка;
Опит в промишленото проектиране ще се счита за предимство.

Задължения и отговорности:
Разработване и конструиране на високоволтова апаратура /Стърални регулатори/;
Проследяване на процеса от конструиране до изработка на изделието;
Изработване на документи.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение;
Допълнителни фирмени обучения;
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Конструктор - Машинен инженер

Конструктор - Машинен инженер

Висше техническо образование – Машинен инженер;
Английски език на добро ниво;
Руски език;
Отлична компютърна грамотност – AutoCAD, SolidWorks, Word, Excel, Access;
Добра теоретична подготовка;
Опит в промишленото проектиране ще се счита за предимство.

Задължения и отговорности:
Разработване и конструиране на високоволтова апаратура /Стърални регулатори/;
Проследяване на процеса от конструиране до изработка на изделието;
Разработване на конструктивна документация;
Изработване на документи - технически оферти, поръчки.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение;
Допълнителни фирмени обучения;
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Конструктор – Електроинженер

Изисквания:
Висше техническо образование - Електроинженер.
Английски език на добро ниво.
Отлична компютърна грамотност – Еplan, AutoCAD, SolidWorks, Word. Excel.
Добра теоретична подготовка по електротехника.
Опит в промишленото проектиране ще се счита за предимство.

Задължения и отговорности:
Изготвяне на конструктивна документация по електротехническата част на проекти.
Проследяване на процеса по конструиране до изработка на изделието.
Изработване на документи и оферти.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение
Допълнителни фирмени обучения
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Electrical Engineer

Electrical Engineer

Job Description
As part of our research team you will be responsible for:
- Compile constructive solutions for electro mechanic devices, electrical assemblies and components considering functional, material, manufacturing and economic aspects;
- Ensure the design quality by performing necessary analysis, e.g. FEM, electrical and electromagnetic simulations;
- Ensure a successful type testing and provide excellent technical contribution to R&D projects;
- Preparing basic design calculation of power and special transformers;
- Optimization of existing design;
- Performing 2D, 3D FEM electro-magnetic and time domain analyses;
- Practical verification of analyses;
- Perform heat transfer estimations;
- Continuing improving his/her engineering skills.


Required qualifications and skills:
- MSc degree in Electrical Engineering;
- Experience with 3D CAD models and engineering detail drawings of components and assemblies;
- Properties of materials, materials processing, and manufacturing processes;
- Experience in development of electro mechanic devices and components;
- Experience and good understanding of power system equipment, substations and power transformers work;
- Knowledge in fundamentals of electrical and electromagnetic phenomena, heat transfer;
- Knowledge in FEM modeling (ANSYS) is a plus;
- Experimental design and performance testing of materials and electrical systems;
- Effective communication skills, technical writing, and teamwork skills;
- Fluent in both oral and written English.

If this job position appeals to you and suits you and your ambitions you may send us your resume.

All applications will be treated with utmost confidentiality. Only selected candidates will be contacted.

missing image

Mechanical engineer

Mechanical engineer 

Job Description
As part of our team you will be responsible for:
- Compile constructive solutions for electro mechanic devices, mechanic assemblies and components considering functional, material, manufacturing and economic aspects;
- Ensure a successful type testing and provide excellent technical contribution to R&D projects;
- Optimization of existing design;
- Practical verification and analyses;
- Perform heat transfer estimations;
- Continuing improving his/her engineering skills.


Required qualifications and skills:
- Bachelor’s or Master’s degree in Mechanical Engineering;
- Knowledge at properties of materials, materials processing, and manufacturing processes;
- Knowledge in statics, dynamics, strength of materials, and behavior of machine elements;
- Knowledge in fluid mechanics, thermodynamics, and heat transfer, fluid power, the fundamentals of electrical phenomena, and industrial controls;
- Experimental design and performance testing of materials and mechanical systems;
- Effective communication skills, technical writing, and teamwork skills;
- Good knowledge in English (both written and spoken);
- Good skills in using AutoCAD, Solid Works and MS Office;
- Experience with 3D CAD models and engineering detail drawings of components and assemblies at least two years is an advantage;
- Knowledge and experience in FEM modeling (ANSYS) and 2D, 3D mechanical and time domain analyses is an advantage;
- Experience in development of electro mechanic devices and components is an advantage;

If this job position appeals to you and suits you and your ambitions you may send us your resume.

All applications will be treated with utmost confidentiality. Only selected candidates will be contacted.

missing image

Конструктор

Конструктор

Висше техническо образование - Електроинженер /степен магистър/;
Работа с CAD програми - AutoCad; Solidworks;
Английски език на добро ниво.

Задължения и отговорности:
Изготвяне на схеми, чертежи, технически спецификации и инженерни изчисления на електрическата част от силови трансформатори;
Упражняване на авторски контрол върху изделието;
Работа в екип и отговорност при изпълнение на задълженията.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение;
Допълнителни фирмени обучения;
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Service engineer

Service engineer

Main Tasks:

Supervise transformer erection and other field activities in support of Company products development and equipment maintenance.

Typical duties for field service may include but are not limited to, the following:

- Ensure that equipment is properly maintained, employees are properly trained, and work is performed in accordance with health and safety requirements.

- Resolve complex technical and logistic problems under general guidance. Develop and implement measures to improve operations and customer relations.

- Plan and establish work schedules, considering customer requirements, priorities, and availability of resources. Assign work consistent with skills of staff in order to cost-effectively achieve objectives while concurrently implementing efforts to continuously improve field performance.

- Monitor activities, anticipate and recognize potential problems, and take appropriate actions to mitigate.

- Inform other groups such as Business Development/Sales/Offers of potential opportunities for new business.

- Investigate problems, develop or recommend solutions and implement measures to prevent recurrence or reduce impact.

- Maintain awareness of new developments and technologies. Review equipment capabilities, methods and processes and equipment to reduce costs, and improve quality. Propose to customers ways to optimize their operations while increasing the Company's business by such means as utilizing more efficient, state-of-the-art equipment.


Technical and/or hands on work:

- Transformer installation and assembly
- Vacuum and oil processing
- Work with Shell and/or Core Form Transformer designs and components internal to the transformer, to assist with any internal transformer repairs as needed.
- Read, interpret, and understand standard and complex winding configurations and vector diagrams for testing purposes.
- Electrical field test, maintenance & repair

Complexity of tasks:

- Often work non-standard schedules at off-site locations with exposure to varying environmental conditions.
- Work often involves tight schedules and assignments performed at customers' facilities.
Note:
Erroneous decisions may result in delays, rework and inefficient use of resources.

Requirements:

- Associate Degree in Electrical field
- English language
- Office (Word, Excel, Power point)
- Ability to travel.


If this job position appeals to you and suits you and your ambitions you may send us your resume.

Your personal data is processed according to prevailing law.

missing image

Конструктор на трансформатори – eлектроинженер

Конструктор на трансформатори – eлектроинженер

Изисквания:
Висше техническо образование (бакалавър или магистър) – придобита квалификация за електроинженер.
Общи познания по електротехника.
Опит с Autocad.
Владеене на Английски език.
Работа в екип и динамична среда.
Знания и умения при комуникация с електронна поща.
Плюсове за кандидата:
Общи познания по електроника.
Втори език.

Задължения и отговорности:
Водене на проекти от началото до края. Изпълнение на поставени срокове.
Работа с международни спецификации и стандарти.
Избор и поръчка на окомплектовка за силов трансформатор.
Изготвяне на документация за съгласуване, клиентска документация и чертежи.
Ангажираност при разрешаване на проблеми, свързани с постъпили ракламации и др.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Допълнителни фирмени обучения.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image