menu

Кариери

Кариери

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е компания с утвърдено име на международните пазари с дългосрочна визия за световен лидер в областта на електроенергийното оборудване.

На своите служители компанията предлага:

 

  • Възможности за професионална изява в голяма международна компания с традиции и бъдеще
  • Допълнителни социални придобивки
  • Трудов договор и реални осигуровки
  • Добро заплащане

 

Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта, прегледайте предложените от нас позиции.

Oтворени позиции

Конструктор – eлектроинженер

Изисквания:
Висше техническо образование /бакалавър или магистър/;
Компютърна грамотност: Word, Excel, MS Office, AutoCAD, SolidWorks, Eplan;
Английски език;
Общи познания по електротехника и електроника;
С предимство ще се разглеждат кандидати с:
- професионален опит в промишлено предприятие;
- втори език.

Задължения и отговорности:
Работа по проекти на фирмата.
Изготвяне на конструктивна документация и изчисления по електротехническата част на проекти.
Проследяване на процеса от конструиране до изработка на изделието.
Работа в екип при изпълнения на поставените задачи.
Работа и задължения с конкретни срокове.
Спазване на международни спецификации и стандарти, вътрешнофирмени правила и документи.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Допълнителни фирмени обучения.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Sales specialist

Sales specialist Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria is a leading manufacturer of power transformers and tap changers with 95 % of sales for the foreign market. The company is a part of the Hyundai Heavy Industries Group with more than 600 Bulgarian employees.
We are looking to hire an analytical, communicative and pro-active person for the position of
Sales specialist
Responsibilities:
• Establish and maintain contacts with prospective foreign-based sales agents and clients;
• Business correspondence;
• Preparing the necessary internal corporate documents for issuing orders, tracking performance on contracts and payments;
• Weekly company reports.

Requirements:
- Engineering or economical education;
- Very good command of English (written & verbal);
- Open mind;
- Willingness to improve his/her career.

We offer:
A challenging work in a international company.
Enjoyable and respectful work environment.
Career and professional development opportunities.
Very good remuneration package.

To apply for the position send your CV in English.
Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality.

missing image

Инспектор по качество

Изисквания:
- Средно техническо обарозование;
- Опит в сферата на машиностроенето;
- Опит при работа с измервателни средства;
- Компютърна грамотност (MS Office, AutoCad);
- Английски език.

Задължения и отговорности:
- Работа с техническа документация;
- Осъществяване на контрол по време на производствените процеси при сглобяването на различни възли и подвъзли;
- Извършване на окачествяването на използваните в производството детайли;
- Изготвяне на контролни документи, съгласно вътрешнофирмените правила;
- Проследяване на процесите по изработване на изделията, съгласно производствената поръчка.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Работник производство трансформатори

Изисквания:
Средно техническо образование.
Умения за работа с ръчни и електрически инструменти.
Опит в тази сфера ще се счита за предимство.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Изпитател ОК

Изисквания:

- Висше образование (бакалавър или магистър);
- Добри познания в областта на електротехниката;
- Опит в работата с измервателна апаратура;
- Компютърна грамотност;
- Английски език;
- Кандидатите с опит като Изпитатели ще се разглеждат с предимство.

Задължения и отговорности:
- Произвеждане на електрически изпитания на произвежданата от фирмата продукция;
- Работа с апаратура за високи напрежения;
- Издава констативни протоколи от направените изпитвания;
- Извършва анализ на получените от измерванията резултати.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно израстване.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Бояджия на промишлени изделия

Във връзка с разширяване на производството "Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България" АД търси Бояджия на промишлени изделия.
Изисквания:
- Средно образование;
- Предишен опит и умения при:
- Подготовка на метални повърхности преди боядисване;
- Оборудване и технология на безвъздушно боядисване;
- Оборудване и технология на въздушно боядисване.

Задължения и отговорности:
- Подготовка на изделията за боядисване;
- Смесване на бои;
- Нанасяне на корозионноустойчиви покрития съгласно техническите и нормативни изисквания;
- Проверка и следене на параметрите по време на работа;
- Съблюдаване на изискванията за качество и техниката на безопасност;
- Корекция и възстановяване на некондиционни повърхности;
- Поддръжка и обслужване на оборудването;
- Познания на апаратите и машините за боядисване.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Transformer Sales Department Manager

Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria is a leading manufacturer of power transformers and tap changers with 95 % of sales for the foreign market. The company is a part of the Hyundai Heavy Industries Group with more than 600 Bulgarian employees.
We are looking for a professional for the position of

Transformer Sales Department Manager

Responsibilities:
• Develop the existing and new company markets;
• Manage the Department in order to meet the company;
• Managing Department of 10 sales experts;
• Staying up to date with the worlds' economic situation and financial market;
• Ambition to meet the company’s targets;
• Business correspondence;
• Internal company reports.

Applicants must have:
- Engineering or economical education /Bachelor Degree required/;
- Fluent English language /Excellent communication - verbal and written/;
- Open mind;
- Judgment and Decision Making - Considering the relative costs and benefits of potential actions to choose the most appropriate one;
- Initiative - Job requires a willingness to take on responsibilities and challenges;
- Leadership - Job requires a willingness to lead, take charge, and offer opinions and direction;
- Minimum (1) one to (5) five years of relevant experience in marketing management with proven success, however we offer paid training;
- Must have wide range of experience and understanding of the marketing including pricing, promotions, market research, sales and distribution.

We offer:
A challenging work in a international company.
Enjoyable and respectful work environment.
Very good remuneration package.

To apply for the position send your CV and Motivation letter in English.
Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality.

missing image

Електротехник

Изисквания:
Средно - специално образование.
Предпочитана специалност - Електротехника, Електроснабдяване, Електрообзавеждане (Електрически апарати; Електрически машини).
Познания в областта на електрическите апарати.
Познания в областта на електрическите измервания.
Компютърна грамотност.
Умения за работа в екип.
Добри комуникативни способности.
Желание за професионално усъвършенстване.
Възможност за работа на смени при необходимост.

Задължения:
Подготовка и извършване на типови изпитания на ново разработени изделия.
Подготовка на изпитвателните съоръжения.
Поддръжка на лабораторния фонд.
Спазване на утвърдените графици, свързани с извършването на изпитания.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Настройчик-оператор на металорежещи машини

Изисквания:
Средно-техническо образование.
Познания в областта на машините с цифрово-програмно управление.
Професионален опит за работа с машини с ЦПУ над 2 години.
Компютърна грамотност.
Разчитане и работа с конструктивна документация.

Задължения:
Управление на металорежеща машина (ГЕОРГ) в ръчен и автоматичен режим.
Смяна на режещите инструменти - гилотинни ножове и щанци и настройването им.
Настройване на обслужващата програма, съобразно инструмента.
Работа с измервателни инструменти - шублер, микрометър, измерване тегло с електронна везна.
Ежедневна проверка за техническата изправност на машината.
Следене качеството на изразходвания продукт.
Скициране на чертеж или от натура на сложни детайли.
Спазване на фирменните стандарти и процедури.
Работа на смени.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете своята автобиография.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image