menu

Представяне

Представяне

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е производител на Трансформатори и Стъпални регулатори с над 60 годишен опит.

Заводът е създаден през далечната 1949 година под името „Васил Коларов” и продължава да се развива и до днес.

През 1997 г. Hyundai Heavy Industries Ltd., Electro Electric Systems приватизира българската фирма, тогава наричаща се Елпром-Трафо.

Базата, от която Hyundai Heavy Industries Korea започна да развива конкурентоспособността на българския производител, включва: промишленост, наследена от социалистическото минало на страната, добре образовани човешки ресурси, развити технологии и ноу-хау в някои специфични отрасли на промишлеността. През 2001 г. българската фирма достигна стандартите на фирмата-майка и името й е променено на "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България".

 

Едни от най-важните дейности на фирмата и фирменото ръководство от 1997 г. насам са свързани с развиването на продажбите, стъпването на нови пазари, намирането на нови бизнес-партньори и клиенти. Тези дейности целят изграждане на репутацията на компанията като изключително надежден, високоефективен и конкурентоспособен доставчик на силови и измервателни трансформатори, както и на стъпални регулатори и превключватели без възбуждане. Надеждното функциониране на нашите изделия се е доказало в много страни в Европа, Азия, Африка, Близкия изток, Латинска Америка.

 

Фирменото ръководство отделя специално внимание на дейности, насочени към подобряване на трудовата безопасност, осигуряване на здравословни условия на работа и опазване на околната среда, чрез постоянни инвестиции за оборудване и машини. Някои от производствените и административните сгради бяха новопостроени или напълно обновени. Значителни инвестиции бяха вложени в дейности, целящи подобряване на качеството и увеличаване на производствения капацитет. Благодарение на всички тези подобрения, фирменото ръководство успя да увеличи оборота трикратно през последните пет години. Служители от българската компания редовно се обучават в Корея с цел координиране на техническите стандарти, програмите по качеството, бизнес плановете и други компоненти на политиките на двете фирми, засягащи международните пазари и стратегиите за влизане на тези пазари.

 

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България има амбициозна програма за развитие през 2017 г. Целта ни е да увеличим броя на вече разработените типове стъпални регулатори, базирани на вакуумно-дъгогасителни камери, което ще гарантира растежа на нашия дял в световния пазар за стъпални регулатори.

 

През 2009 г. фирмата ни спечели проект, финансиран от фондовете на Европейския съюз, за подобряване на конкурентоспособността на големите предприятия.

 

Постоянният стремеж на фирменото ръководство към обновяване и постигане на все по-високи стандарти са основните двигатели за напредъка на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България.

 

 

Представяне Представяне

С дългата си история и голям опит, предлагаме сигурни решения за Вашите нужди

 

	missing image