menu

Правила

През 1997 г. Hyundai Heavy Industries Ltd., Electro Electric Systems приватизира българската фирма Елпром-Трафо известен производител на Трансформатори и Стъпални регулатори. Базата, от която Hyundai Heavy Industries Korea започна да развива конкурентоспособността на българския производител, включваше: промишленост, наследена от социалистическото минало на страната, добре образовани човешки ресурси, развити технологии и ноу-хау в някои специфични отрасли на промишлеността. През 2001 г. българската фирма достигна стандартите на фирмата-майка и името й беше променено на "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България".

 

Едни от най-важните дейности на фирмата и фирменото ръководство от 1997 г. насам.


 

  • Защото конструкцията им включва модерни технически постижения и има патентна защита.
  • Защото имаме 60-годишен производствен опит и 40-годишен опит в износа. С над 50 000 стъпални регулатора, произведени досега, ние сме сред водещите фирми в света.
  • Защото изделията ни са издържали успешно изпитвания в независими лаборатории като KEMA - Холандия, VUSE – Чешка република, KERI – Южна Корея и др. и са одобрени от много други национални електрически органи.
  • Защото безпроблемно можем да променяме конструкцията на нашите изделия, за да отговорим напълно на вашите технически изисквания и условия на доставка.

 

 

Фирменото ръководство отделя специално внимание на дейности, насочени към подобряване на трудовата безопасност, осигуряване на здравословни условия на работа и опазване на околната среда, чрез постоянни инвестиции за оборудване и машини. Някои от производствените и административните сгради бяха новопостроени или напълно обновени. Значителни инвестиции бяха вложени в дейности, целящи подобряване на качеството и увеличаване на производствения капацитет. Благодарение на всички тези подобрения, фирменото ръководство успя да увеличи оборота трикратно през последните пет години. Служители от българската компания редовно се обучават в Корея с цел координиране на техническите стандарти, програмите по качеството, бизнес плановете и други компоненти на политиките на двете фирми, засягащи международните пазари и стратегиите за влизане на тези пазари.


Дже Чол Янг
Изпълнителен директор
Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България